Antoni de Tiburcio Ribot - Serveis

Serveis

Branques jurídiques:

 

Dret civil:

 • Família (separacions, divorcis, incapacitacions, filiacions).
 • Successions (dret civil Català). Herències, legitimes, cuarta falcidia.
 • Contractual: redacció y negociació de contractes.
 • Accidents de circulació (reclamacions danys materials i lesions).
   

Dret penal:

 • Formulació de denuncies, querelles, amb tot tipus de tramitació judicial penal. Acusacions particulars i defensa d’imputats y/o detinguts. Violència de gènere i domestica.
   

Dret Laboral:

 • Reclamacions de quantitat de treballadors i acomiadaments per l’empresa. Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació, tan pel que fa als interessos dels treballadors, com de l’empresa.
   

Dret mercantil i Concursal:

 • Tramitacions mercantils de societats. Negociació de contractes, compraventa de participacions, accions, amb negociació en representació de la part.
 • INSOLVENCIES PERSONES JURIDIQUES . LLEI SEGONA OPORTUNITAT 
   

Administració Concursal, així com a tramitació de concursos de creditors, per a societats en crisi.

Branques jurídiques:

 

Dret civil:

 • Família (separacions, divorcis, incapacitacions, filiacions).
 • Successions (dret civil Català). Herències, legitimes, cuarta falcidia.
 • Contractual: redacció y negociació de contractes.
 • Accidents de circulació (reclamacions danys materials i lesions).
   

Dret penal:

 • Formulació de denuncies, querelles, amb tot tipus de tramitació judicial penal. Acusacions particulars i defensa d’imputats y/o detinguts. Violència de gènere i domestica.
   

Dret Laboral:

 • Reclamacions de quantitat de treballadors i acomiadaments per l’empresa. Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació, tan pel que fa als interessos dels treballadors, com de l’empresa.
   

Dret mercantil i Concursal:

 • Tramitacions mercantils de societats. Negociació de contractes, compraventa de participacions, accions, amb negociació en representació de la part.
 • INSOLVENCIES PERSONES JURIDIQUES . LLEI SEGONA OPORTUNITAT 
   

Administració Concursal, així com a tramitació de concursos de creditors, per a societats en crisi.

Escribir texto aquí