Antoni de Tiburcio Ribot - Serveis

Serveis

Branques jurídiques:

Dret civil:
  • Família (separacions, divorcis, incapacitacions, filiacions).
  • Successions (dret civil Català). Herències, legitimes, cuarta falcidia.
  • Contractual: redacció y negociació de contractes.
  • Accidents de circulació (reclamacions danys materials i lesions).

Dret penal:
  • Formulació de denuncies, querelles, amb tot tipus de tramitació judicial penal. Acusacions particulars i defensa d’imputats y/o detinguts. Violència de gènere i domestica.

Dret Laboral:
  • Reclamacions de quantitat de treballadors i acomiadaments per l’empresa. Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació, tan pel que fa als interessos dels treballadors, com de l’empresa.

Dret mercantil i Concursal:
  • Tramitacions mercantils de societats. Negociació de contractes, compraventa de participacions, accions, amb negociació en representació de la part.

Administració Concursal, així com a tramitació de concursos de creditors, per a societats en crisi.
Antoni de Tiburcio Ribot dos hombres estrechándose las manos
Antoni de Tiburcio Ribot